VINKLAD HAS

Sören Stjärnås

om

Hovslageri

 

Vinklad has

 

Om hästen står med bakhovarna under magen i stället för under rumpan och skenbenet inte är lodrätt utan går framåt från hasen till kotan.

Beror detta ofta på att hästens vinkel i hasen är mindre än normalt. Bakhovens trakter är ofta låga och kommer att belastas mera än om hästens exteriör varit normal, och hoven varit placerad under rumpan med rakt skenben.

Detta ger också onödigt stora påfrestningar på hasleden och hästens senor.

 

Denna hästs exteriör kan vara ett resultat av att fölet var vek i kotorna vid födelsen, och inte åtgärdades utan fick ”räta upp sig själv” efter bästa förmåga.

Detta gav inte ett godtagbart resultat och hästen får nu lida i onödan.

 

Om man tänker sig ett snöre (lodlinje) från hästens sittbens knöl rakt ned till marken är det optimala att linjen går rakt genom hela skenbenet.

Skenbenet skall alltid vara lodrätt även om linjen är något framför eller bakom denna linje.

 

När en hov på ett ben med vinklad has belastas kommer trakten att ta stor del av vikten större delen av steget.

Om den inte är kort och stark kommer den att deformera hela hoven. Trakten blir understucken och som i detta fall trycka hela hoväggen framåt så att sidoväggarna bildar utbuktningar likt öron underifrån. Även tåväggen blir (konvex) bildar en båge utåt och framåt från kronrand till marken.

 

Genom att ta tillbaka trakten till bredaste punkten på strålen blir den kort och stark och orkar hålla uppe trakten så att inte hoven kollapsar och deformeras.

Man kan se en stor skillnad på hoven på nästa bild.

 

Det tog ca ett år för hoven att uppnå denna förändring.

För att få tillbaka hela benet så att skenbenet blir rakt får man sätta en kil på hoven.

Kilen skall vara av en sort som ger stöd för hela hoven även strålen måste hjälpa till att bära upp hästen.

Om man endast kilar trakterna och strålen hänger i luften blir belastningen på trakterna så stor att de trycks upp och deformerar hoven varpå strålen faller ned mot marken, detta undviker man med stöd för hela strålen.

Nu blir trakten högre och hästen kommer att ställa benet längre bak för att avlasta senorna och belasta sina leder jämnare.

Hästens sträck och böjsenor vill ha en komfortabel tillvaro och harmoniera med var andra, det fungerar då inte att höja eller sänka trakten utan att hästen kompenserar detta genom att placera benen framåt eller bakåt.

 

Belastningen i hoven blir nu mer gynnsam och stämmer mer överens med hovens struktur.

Om man låter bli att verka trakten för att låta den bli högre för att få samma effekt kommer resultatet bli som denna häst var innan behandlingen.

Efter att man fått flyttat bak hoven kommer även steget att ändras. Benets och hovens pendelrörelse kommer att förflyttas bakåt.

Det genetiska spelar stor roll här.

Med en tidig behandling på fölstadiet är det möjligt att forma hovar och ben så att man slipper åtgärder som denna på vuxna individer.

 

Det lönar sig inte att snåla på sina föl utan en investering i hovarna första året betalas tillbaka mångfaldigt genom hästens liv.

 

Hovslagare Sören Stjärnås

 

 

Copyright © All Rights Reserved: ladyelaine.se