STRÅLBENSHÄLTA

Sören Stjärnås

om

Hovslageri

 

Strålbenshälta

 

Strålbenshälta är en hälta som har samband med strålbenet och området där omkring.

Det behöver alltså inte vara strålbenet som är problemet.

Strålbenet kan även urkalkas och ge hältor, detta är ett större problem än bara strålbenet och får sökas i foderstat och hästens övriga system.

 

Om man alltid har en hov i balans med kort tå på sin häst och en stråle som får arbeta mot marken uppstår inte strålbensproblem som härrör till böjsenan.

Vrickningar, överbelastningar och andra trauman kan också ge strålbenshälta.

Strålbenet fäster vid hovbenet med det breda impar ligamentet, och från sidorna går collateral ligamenten upp till kotbenet och baksida fäster i kronbenet med ”T” ligamentet.

Alla dessa ligament är viktiga för hovledens funktion och kan skadas.

Även brott på strålbenet kan förekomma.

Om det är djupa böjsenan som belastar strålbensregionen mera än det tål, även senan kan ta skada.

Då avlastar man sena och strålben genom att höja trakten så mycket att senan inte irriterar strålbens bursan och området där omkring.

Man underlättar överrullningen genom att tårikta skon.

Detta gör man enklast och bäst med en ”navicular sko” Strålbenssko, med den kan hästen vinkla sin hov och avlasta efter behag.

Den halta hästen kommer att stå med tån i backen och trakten i luften.

När hästen blir bättre kommer den att stå helt plant på denna sko.

Vinklingen på hoven blir betydligt större än med en enkel kilsula.

En kilsula ger också en ensidig belastning och påfrestar gaffelbandet otrevligt mycket.

 

Att ge stöd för strålen är önskvärt för att hovbenets rörelse vid belastning och genomtramp skall bli så litet som möjligt.

Elastiska putan struktureras och bindväven blir stark och seg vid belastning under uppväxten.

Om den inte belastas under uppväxten blir strukturen klen och bindväven ringa.

Det har visat sig att hästar med strålbens hälta har den senare typen av elastisk puta.

Åter igen ser vi hur viktigt det är att belasta och träna alla delar i hästens kropp under uppväxten.

Detta innebär inte att man skall överbelasta hästen i unga år, det ger motsatt effekt och hästen blir då inte så gammal.

Att låta hästen gå på ett varierat underlag ger även tjockare ledbrosk.

Även smärtor i rygg eller bakben kan ge överbelastningar i framben och är en vanlig orsak till hälta.

 

Hovslagare Sören Stjärnås

 

Copyright © All Rights Reserved: ladyelaine.se