HAGEN OCH STALLETS HYGIEN

Sören Stjärnås

om

Hovslageri

 

Hagen och stallets hygien

 

Hagens beskaffenhet vad gäller renhet, fuktighet och hårdhet har stor betydelse för hovens kvalitet.

 

Rent vatten skadar inte hoven utan det är föroreningarna däri som är den stora boven till nedbrytningen av hovens struktur.

Det är därför av största vikt att man håller boxen och hagen ren och fri från urin och avföring.

Mocka ofta och noggrant.

När urin får ligga i boxens strö en längre tid bildas ammoniak, vilket är skadligt för både hovar och lungor.

Täta strömaterial såsom torv och fint sågspån bör därför inte användas som enda strömaterial, eftersom detta tillsammans med urin kan ge en mycket frätande och nedbrytande miljö för hoven.

 

Om det är blött och lerigt i hagen samtidigt som hästen får stå i en sur box blir strålarna alltid negativt påverkade.

Strålen kan helt frätas bort och kvar blir ett tunt skinn som inte håller att gå på.

Även sulan fräts och tunnas ut vilket leder till hovömhet och inte sällan till hälta.

Finkorniga material bör även undvikas för att de dammar och skadar hästens luftvägar, hästen kan få bronkit och i värsta fall kvickdrag av dålig luft.

För att det inte skall damma kan man vattna lite på strömaterialet, rent vatten skadar inte.

 

Om man har en bädd av halm ovanpå torv eller sågspån får man en luftig miljö för både häst och hov samtidigt som man får en god uppsugning av urin.

Strömaterialet får aldrig bli för fuktigt av urin utan skall hålas torrt och rent.

Om man sätter sig ned i boxen skall det vara behagligt och inte så smutsigt och vått så att man vill resa sig upp på en gång.

 

Ha tillräcklig mängd strö till din häst, om det blir för tunt lager kan hästen få skavsår.

Och när hästen reser sig upp slits hovarna även på in och utsidorna (lateralt och medialt).

Hovväggarna tunnas då ut och hoven försvagas vilket inte är önskvärt.

 

Glöm inte att mocka hagarna så att även dom är rena och fina att gå i för hästarna.

 

Hovslagare Sören Stjärnås

 

Copyright © All Rights Reserved: ladyelaine.se