FODERSTATEN

Sören Stjärnås

om

Hovslageri

 

Foderstaten

 

Ett bra hö eller hösilage är det bästa fodermedlet till våra hästar.

Det får varken vara för mycket eller för lite protein och eller energivärde i höet.

Det ger obalans i foderstaten, blir det överskott på ett ämne blir det brist på något annat.

Hö med för höga värden bör undvikas helt eftersom det kan vara direkt skadligt för din häst.

Hö med för låga värden går att kompletteras med exempelvis lusern för att skapa en bra foderstat.

 

Utfodra så ofta du kan, en häst mage är gjord för att arbeta hela tiden.

Upptagett av näring blir bättre om hästen får sin mat i små portioner.

Det går även åt mindre mängd mat totalt om hästen får den ofta, 6-7gr per dygn om möjligt.

Att ge hästen hö eller hösilage en stund före (30 min) kraftfoder givan är också bra för magen.

Och mår magen bra så mår hästen bra.

Hästrasen och olika individer har olika behov av protein, energi, vitaminer och mineraler.

 

Försurningen är en stor faktor som gör utfodringen mer komplicerad nu än förr.

Sänkt PH-värde, hög fosforhalt och låg kalkhalt i våra marker. Detta gör att andra mineraler som normalt inte finns i så stora mängder fälls ut.

Och tas upp av hästen som då får ett överskott av vissa ämnen och således även underskott på andra ämnen.

Det är därför av största vikt att hästen får tillräckligt med kalk i

sitt foder.

 

Kalka även hagarna regelbundet.

Även ett tillskott av A och D vitamin bör ges i vårt mörka och solfattiga land för att undvika en brist och säkerställa upptaget av kalcium.

Ge gärna ett tillskott av B vitamin och kisel för att få en bättre hov och hårtillväxt, framförallt då hästen fäller sin sommar eller vinterpäls för att sätta nya hår till sin päls.

 

Med relativt små medel kan man göra underverk med en hästs hovar och hovkvalitet, speciellt om det råder brist i foderstaten.

Det är oftast brist på vitaminer och mineraler som är boven till dålig hornkvalitet, samt mage och tarmproblem eller andra infektioner och sjukdomar som har en negativ inverkan på hov kvalitén.

 

Även dagsljusets längd påverkar hovtillväxten.

Det är många faktorer som medverkar till hov kvalitén och gör att hästens hovar inte är vad dom skulle kunna vara.

 

En bra hovkvalité klarar skoningens påfrestningar, fördärv och negativa inverkningar betydligt bättre än en hov som redan har problem med snedbelastningar, brister och sjukdomar.

Se därför till att ha ett hygieniskt hö eller hösilage utan damm eller mögel och med rätt protein och energibehov för din häst. Det finns mycket att tjäna på ett bra hö, inte bara ekonomiskt.

 

(Övre bilder)

Denna häst gick som konvalescent på bete utan tillgång på vare sig mineral eller vitamintillskott.

Efter fyra veckor var hovarna så här dåliga.

Man kan se att hovväggen delat sig och den yttre delen på hovväggen separerat från resten av hoven.

Detta är tecken på brister i foderstaten bland annat b-vitamin.

 

Sex månader senare med rätt foderstat är hoven så här fin.

(Den nedre bilden)

 

Normalt produceras b-vitaminerna i hästens grovtarm, men i detta fall hann inte tarmfloran med.

Det tar upp till 6-8 veckor för bakteriefloran i tarmen att anpassa sig till nya fodermedel.

Det gäller även byten av olika leveranser av hö eller byte från hö till hösilage.

 

Var därför noggrann med att övergå successivt under en lång tid till nya foder.

Däremot kan man ta bort eller drastiskt minska kraftfodergivan utan problem för tarmen.

 

Desto enklare foderstat man har desto lättare dlir det och det ger även större möjligheter att lyckas, än om man blandar många fodermedel.

Bra hö, havre, betfor samt vitamin och mineraltillskott är enkelt.

Och fungerar för de flesta, men se till att höet är analyserat så du vet vad det innehåller.

Det fins många färdiga foderblandningar av skiftande kvalité som man bör se upp med.

Det finns uselt dåliga och så klart även bra foder leverantörer.

 

När det gäller dålig hovkvalité är det ofta där man finner problemet och roten till det onda.

 

Det är hästägaren själv som kan se på sin häst om foderstaten passar och inte någon fabrik lånt borta.

Din häst är ditt facit som du ska lita på.

Hovslagare Sören Stjärnås

 

 

Copyright © All Rights Reserved: ladyelaine.se