TRE RIKTLINJER

Sören Stjärnås

om

Hovslageri

 

Tre riktlinjer

 

Balans Symmetri Harmoni

 

Tre saker att titta på när man vill se om hästen belastar sina leder rätt.

Underifrån, framifrån och från sidan.

 

Balansen framför och bakom hovledens centrum.

Det måste vara mer än dubbelt så långt från strålspetsen till trakten, som från strålspetsen till tån eller överrullnings punkten.

Om avståndet framför hovleden är för stort, blir belastningen på senor och leder större än vad hästen tål och skador uppstår lätt.

Att tillse att hoven är så symmetriskt som möjligt är viktigt. Hovhalvorna (medialt och lateralt) in och utsidan av hoven bör vara lika stora.

Om detta inte går att uppnå med enbart verkning, kan man med hjälp av en sko få hoven symetrisk.

Det är viktigt att det är lika mycket yta på båda sidor om hovledens centrum för att skapa en jämn belastning i lederna.

En mindre hovhalva sjunker ned mer i underlaget, en stor hovhalva sjunker ned mindre varpå hoven viker sig åt sidan och belastar lederna snett.

Hela benet skall se harmonisk ut och hästen skall stå komfortabelt rakt ovanför sina hovar.

Hovarna skall framifrån se liksidiga ut och ingen sida får luta vare sig inåt eller utåt mer än den andra.

Hovväggen skall vara rak från kronrand till markyta, inte lodrät utan hoven är större vid marken än vid kronranden.

 

Skenbenen bör alltid vara lodräta från sidan sett (lateralt).

Hästen får inte ha sina framben snet bakåt med framhovar under magen.

Detta är hästens sätt att få jämn belastning i sträck och böjsenor.

Ofta ett tecken på att trakterna är höga.

Med bakbenen är det samma sak, benen får inte riktas framåt med hovarna under magen.

Ofta ett tecken på att trakterna kolapsat och vinkeln blivit för liten.

 

Lång understucken trakt ger låga trakter.

Låt dig inte förvillas av kronrandens hårlinje utan känn var hovbrosket är och bedöm trakthöjden utifrån dem.

Vikten av lodräta skenben får aldrig underskattas.

Om hästen håller frambenen framåt och bakbenen bakåt är detta inte akseptabelt heller så klart.

 

Det kan naturligtvis finnas andra orsaker till att hästen inte förmår hålla sina skenben i lod.

Då är det viktigt att finna orsaken till problemet och åtgärda detta.

 

När man är nöjd med dessa tre riktlinjer är det dags att titta på hästen när den rör sig.

 

Hovslagare Sören Stjärnås

 

 

Copyright © All Rights Reserved: ladyelaine.se